FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Tanfolyami tematikák

Sugárvédelmi képzések és továbbképzések tematikája

A Sugárvédelmi rendelet 4. melléklete határozza meg a sugárvédelmi képzések és továbbképzések tematikáját, valamint az egyes tématerületekre előirányzott minimum óraszámot. Az óraszám a hallgatói igények tükrében emelhető.
A képzések részletesebb megalapozást tartalmaznak az adott kérdések tekintetében, míg a továbbképzések rövidebb időtartam alatt, frissítő jelleggel adnak tájékoztatást a sugárvédelmi tudnivalókról. A témák kifejtésének részletessége, az oktatás módszertana a hallgatók végzettségéhez, meglévő sugárvédelmi ismereteihez igazodik.
Egy óra 45 percnyi előadást tartalmaz, valamint 15 percnyi időt a kérdések megválaszolására. Amennyiben nincsen kérdése a hallgatóságnak, akkor a 15 percben az oktató mintakérdéseket tesz fel és válaszol meg az adott témában az előadásával kapcsolatban.
A konzultáció során a résztvevők kérdéseit válaszolják meg az oktatók. Amennyiben nincsen kérdése a hallgatóságnak, akkor az oktató mintakérdéseket tesz fel és válaszol meg az adott témában az előadásokkal kapcsolatban.

 

Alapfokozatú képzés

Sugárfizikai alapismeretek (min. 2 óra)

 • Ionizáló sugárzások fajtái, forrásai, előállítása, tulajdonságai
 • Radioaktív bomlás alaptulajdonságai, időbeli lefolyása, jellemző mennyiségei
 • Ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezések működésének fizikai alapjai, jellemző műszaki paraméterek
 • Ionizáló sugárzás kimutatásának eszközei

Alapfokú sugárvédelmi és sugárbiológiai ismeretek (min. 2 óra)

 • A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai
 • Külső és belső sugárterhelés, élettani hatások
 • Káros hatások megjelenési módjai és ellenük védekezés lehetőségei
 • A sugárvédelem célja, alapelvei
 • A sugárveszélyes tevékenység végzésének legfontosabb személyi és tárgyi feltételei
 • A sugárvédelem munkahelyi szervei
 • A sugárvédelem hatósági rendszere, jogszabályok

Nukleáris védettségi ismeretek (min. 2 óra)

 • Nukleáris védettség célja, alapelvei
 • Fenyegetettség értékelése
 • Alkalmazás, tárolás és szállítás fizikai védelmi követelményei
 • A nukleáris védettség hatósági rendszere, jogszabályok

Választott irányú sugárvédelmi ismeretek (min. 2 óra)

 • A sugárvédelem alapelveinek alkalmazása röntgenmunkahelyeken
 • A nyitott és zárt radioaktív anyagokkal történő munkavégzés szabályai
 • Radioaktív szennyezettség, dekontamináció
 • Izotópokkal előforduló balesetek
 • Balesetelhárítási alapismeretek
 • Veszélyhelyzetek kezelése

Konzultáció (min. 1 óra)

 

Alapfokozatú továbbképzés

Sugárfizikai alapismeretek (min. 1 óra)

 • Ionizáló sugárzások fajtái, forrásai, előállítása, tulajdonságai
 • Radioaktív bomlás alaptulajdonságai, időbeli lefolyása, jellemző mennyiségei
 • Ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezések működésének fizikai alapjai, jellemző műszaki paraméterek
 • Ionizáló sugárzás kimutatásának eszközei

Alapfokú sugárvédelmi ismeretek (min. 1 óra)

 • A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai
 • Külső és belső sugárterhelés, élettani hatások
 • Káros hatások megjelenési módjai és ellenük védekezés lehetőségei
 • A sugárvédelem célja, alapelvei
 • A sugárveszélyes tevékenység végzésének legfontosabb személyi és tárgyi feltételei
 • A sugárvédelem munkahelyi szervei
 • A sugárvédelem hatósági rendszere, jogszabályok

Nukleáris védettségi ismeretek (min. 1 óra)

 • Nukleáris védettség célja, alapelvei
 • Fenyegetettség értékelése,
 • Alkalmazás, tárolás és szállítás fizikai védelmi követelményei
 • A nukleáris védettség hatósági rendszere, jogszabályok

Választott irányú sugárvédelmi ismeretek (min. 2 óra)

 • A sugárvédelem alapelveinek alkalmazása röntgenmunkahelyeken
 • A nyitott és zárt radioaktív anyagokkal történő munkavégzés szabályai
 • Radioaktív szennyezettség, dekontamináció
 • Izotópokkal előforduló balesetek
 • Balesetelhárítási alapismeretek
 • Veszélyhelyzetek kezelése

Konzultáció (min. 1 óra)

 

Bővített fokozatú képzés

Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek (min. 3 óra)

 • Ionizáló sugárzások fajtái, forrásai, előállítása, tulajdonságai
 • Radioaktív bomlás alaptulajdonságai, időbeli lefolyása, jellemző mennyiségei
 • Ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezések működésének fizikai alapjai, jellemző műszaki paraméterek
 • Ionizáló sugárzás és az anyag fizikai kölcsönhatásai
 • Ionizáló sugárzás kimutatásának eszközei
 • Méréstechnikai ismeretek
 • Dozimetriai fogalmak

Sugárbiológiai ismeretek (min. 2 óra)

 • A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai
 • Külső és belső sugárterhelés, élettani hatások
 • Káros hatások megjelenési módjai és ellenük védekezés lehetőségei

Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok (min. 5 óra)

 • A sugárvédelem célja, alapelvei
 • A sugárveszélyes tevékenység végzésének legfontosabb személyi és tárgyi feltételei
 • A sugárvédelem munkahelyi szervei
 • Sugárvédelmi megbízott feladatai
 • Sugárvédelmi szakértő feladatai
 • A sugárvédelem hatósági rendszere, jogszabályok
 • Engedélyköteles és bejelentés-köteles tevékenységek

Nukleáris védettségi ismeretek (min. 2 óra)

 • Nukleáris védettség célja, alapelvei
 • Fenyegetettség értékelése
 • Alkalmazás, tárolás és szállítás fizikai védelmi követelményei
 • A nukleáris védettség hatósági rendszere, jogszabályok

Választott irányú sugárvédelmi ismeretek (min. 4 óra)

 • A sugárvédelem alapelveinek alkalmazása röntgenmunkahelyeken
 • A nyitott és zárt radioaktív anyagokkal történő munkavégzés szabályai
 • Radioaktív szennyezettség, dekontamináció
 • Izotópokkal előforduló balesetek
 • Balesetelhárítási alapismeretek
 • Veszélyhelyzetek kezelése

Gyakorlati méréstechnika (min. 2 óra)

 • Műszerbemutató
 • Műszerhasználat

Konzultáció (min. 2 óra)

 

Bővített fokozatú továbbképzés

Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek (min. 2 óra)

 • Ionizáló sugárzások fajtái, forrásai, előállítása, tulajdonságai
 • Radioaktív bomlás alaptulajdonságai, időbeli lefolyása, jellemző mennyiségei
 • Ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezések működésének fizikai alapjai, jellemző műszaki paraméterek
 • Ionizáló sugárzás és az anyag fizikai kölcsönhatásai
 • Ionizáló sugárzás kimutatásának eszközei
 • Méréstechnikai ismeretek
 • Dozimetriai fogalmak

Sugárbiológiai ismeretek (min. 2 óra)

 • A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai
 • Külső és belső sugárterhelés, élettani hatások
 • Káros hatások megjelenési módjai és ellenük védekezés lehetőségei

Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok, jogszabályi háttér, baleset - elhárítás (min. 3 óra)

 • A sugárvédelem célja, alapelvei
 • A sugárveszélyes tevékenység végzésének legfontosabb személyi és tárgyi feltételei
 • A sugárvédelem munkahelyi szervei
 • Sugárvédelmi megbízott feladatai
 • Sugárvédelmi szakértő feladatai
 • A sugárvédelem hatósági rendszere, jogszabályok
 • Engedélyköteles és bejelentés köteles tevékenységek

Nukleáris védettségi ismeretek (min. 1 óra)

 • Nukleáris védettség célja, alapelvei
 • Fenyegetettség értékelése
 • Alkalmazás, tárolás és szállítás fizikai védelmi követelményei
 • A nukleáris védettség hatósági rendszere, jogszabályok

Szakirányú speciális sugárvédelmi ismeretek (egészségügy, ipar, kutatás, nukleáris, állatorvosi) (min. 4 óra)

 • A sugárvédelem alapelveinek alkalmazása röntgenmunkahelyeken
 • A nyitott és zárt radioaktív anyagokkal történő munkavégzés szabályai
 • Radioaktív szennyezettség, dekontamináció
 • Izotópokkal előforduló balesetek
 • Balesetelhárítási alapismeretek
 • Veszélyhelyzetek kezelése

Gyakorlat (min. 2 óra)

 • Műszerbemutató
 • Műszerhasználat

Konzultáció (min. 1 óra)

vissza az oldal tetejére