FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Kórházi vezetői készségfejlesztő tréningek

MUNKATÁRSAK FEJLESZTÉSE, AZ INTÉZMÉNYÜK FEJLŐDÉSE.

A vezetői készségfejlesztő tréningek célja
A vezető beosztású munkatársak készségeinek fejlesztése egyes tréningeken keresztül, melyek megteremtik, hogy

 • támogató, motivált munkatársi közösségben dolgozzanak, ahol
 • ügyfél- és betegcentrikus szolgáltatást nyújtó kollegák veszik körül, továbbá
 • nem a konfliktusokkal, hanem a megoldásokkal tudjanak foglalkozni, illetve
 • a mindennapi stresszes környezet ne vezessen a munkatársak kiégéséhez.


A vezetői készségfejlesztő tréningek témái
Tréningjeink az alábbi témákkal foglalkoznak:

 1. Kommunikáció
 2. Egyéni konfliktuskezelés
 3. Szervezeti konfliktuskezelés
 4. Csapatépítő tréning
 5. Stresszkezelés a kiégés megelőzésének érdekében
 6. Motiváció
 7. Teljesítményértékelés
 8. Hatékony időgazdálkodás
 9. Értekezlettechnika
 10. Változások és aktív lehetőségek a hazai egészségügy dinamikus továbbfejlesztésében
 11. Az egészségügyi szolgáltatások értékesítési hatékonyságának továbbfejlesztése
 12. ProjekttervezésA képzések tematikája lehetővé teszi egy-egy témakör egy, kettő, illetve három napban történő feldolgozását. Önök választhatják azt is, hogy több témakört szervezzünk egy képzési programban, melyre vonatkozóan az alábbi három programban mutatunk be.

I. Képzési program
Azért, hogy a közös munka kellően konkrét célok mentén történjen!

 • Változások és aktív lehetőségek a hazai egészségügy dinamikus továbbfejlesztésében
 • Az egészségügyi szolgáltatások értékesítési hatékonyságának továbbfejlesztése
 • Projektmenedzsment


II. Képzési program
Azért, hogy jól tudjunk egymással együtt dolgozni!

 • Kommunikáció
 • Egyéni/szervezeti konfliktuskezelés
 • Csapatépítő tréning
 • Stresszkezelés a kiégés megelőzésének érdekében


III. Képzési program
Azért, hogy a közös munka tudatos, eredményes és előremutató legyen!

 • Motiváció
 • Teljesítményértékelés
 • Hatékony időgazdálkodás
 • Értekezlettechnika


A tréningek résztvevői
A tréningek résztvevői az egészségügyi intézmények vezető beosztású dolgozói, orvosok, szakdolgozók, akár külön, akár szakmacsoportonként egy teamben.

A tréningek csoportjainak létszáma
Javasoljuk, hogy a tréningek megtartása maximum 30 fős létszámú csoport létrehozásával történjen.

A tréningek időtartama
A tréningek időtartama külön témánként általában 8 tanóra, mely ismeretében a tréning általában 10.00-16.00 óráig kerül megszervezésre.

A tréingek időpontja
A tréningnapok a megrendelő által kijelölt és a szolgáltatóval leegyeztetett időpontban kerülnek megszervezésre, akár a hétvégi napokat is (szombat, vasárnap) beleértve.

A tréningek helyszíne
A tréningnapok az intézmények helyszínén, vagy szükség esetén a megrendelő által kijelölt, külső helyszínen kerülnek megvalósításra. Igény esetén társaságunk a korábbi tapasztalata alapján javaslattal tud élni a külső helyszínekre vonatkozóan.

A tréningek trénerei
Előadóink trénerek, felsőfokú végzettséggel rendelkező, egészségügyben dolgozó szakemberek.

A tréningeken részt vevők részére átadásra kerül az egyes tréning napok jegyzet-ábragyűjteménye, a szakmai nap végén a tréningen való részvételt igazoló oklevél.

Képzési programok, tréningnapok díjazása

 Képzési
napok száma

R1
 R3 R6 R12
 1 250.000,- Ft
 85.000,- Ft/hó  44.000,- Ft/hó 22.000,- Ft/hó
 2 480.000,- Ft
 170.000,- Ft/hó 88.000,- Ft/hó 44.000,- Ft/hó
 3 720.000,- Ft
 255.000,- Ft/hó 132.000,- Ft/hó 66.000,- Ft/hó
 4 940.000,- Ft
 315.000,- Ft/hó 158.000,- Ft/hó 80.000,- Ft/hó
 5 1.170.000,- Ft
 390.000,- Ft/hó 195.000,- Ft/hó 99.000,- Ft/hó
 6 1.400.000,- Ft
 470.000,- Ft/hó 235.000,- Ft/hó 120.000,- Ft/hó
 7 1.600.000,- Ft
 535.000,- Ft/hó 270.000,- Ft/hó 135.000,- Ft/hó

A fenti árak nem tartalmazzák a 20%-os áfát.

 R1 teljes képzési díj egy összegben történő kifizetése
 R3 teljes képzési díj 3 részletben történő kifizetése
 R6 teljes képzési díj 6 részletben történő kifizetése
 R12 teljes képzési díj 12 részletben történő kifizetése

 
A Megrendelő 8 nap feletti igénye esetén társaságunk egyedi, intézményre szabott árajánlatot készít.

További információval Dr. Nagy Miklós készséggel áll rendelkezésükre a 62/424-840-es telefonszámon.

KOMMUNIKÁCIÓ

A tréning célja:
A résztvevők a gyakorlatokon keresztül megismerik a kommunikáció folyamatát, mely során tudatosítják az előforduló hibalehetőségeket. Így képesek lesznek a mindennapi élet félreértésekre okot adó helyzeteit beazonosítani, és hatékonyabbá tenni. A tesztek segítségével megismerik saját egyéni kommunikációs stratégiáikat. A vezetői helyzetek tudatosabb irányításáért elemzik az előnyös és hátrányos jellemzőket, ezáltal nő vezetői hatékonyságuk, mely hozzájárul egy magasabb szintű szervezeti kommunikációs kultúra kialakításához.

A tréning általános témakörei:

 • Hatékony kommunikáció a csapatban
 • A kommunikáció fogalma
 • A kommunikációs modell
 • Az információ megformálása
 • Az információ átadása
 • A verbális és nonverbális kommunikáció jellemzői
 • Az információ fogadása
 • Az információ értelmezése és megértése
 • Visszajelzés küldése
 • A kommunikációs csatornák és az észlelés
 • Az ülésrend és a kommunikáció
 • A kommunikációt segítő és gátló testbeszéd jelek
 • A személyközi kommunikáció
 • A nagy feszültségű helyzetben a kommunikációt segítő és gátló fordulatok
 • Egyéni kommunikációs stratégiák
 • Ötletek az igény- és érzésközvetítő üzenetekhez


Konkrét, már teljesített megrendelések

 • Betegágy melletti kommunikáció
 • Szakrendelők személyzetének ügyfél-kommunikációs tréningje
 • Orvos-szakdolgozó közötti kommunikáció

 

vissza az oldal tetejére

EGYÉNI KONFLIKTUSKEZELÉS

A tréning célja:
A személyes konfliktuskezelési stratégiák beazonosításával a résztvevők képessé válnak a konfliktuskezelés tudatos szintre emelése. A konfliktus folyamatának elemzésével pontosan megismerik azokat a vezetői eszközöket, melyekkel meg tudják állapítani a konfliktus természetét, kezelésének helyes stratégiáját, a munkatársak bevonásának kellő mértékét. A módszer alkalmazásával a résztvevők képesek magas szinten tartani a beosztottak megoldásban való részvételét, és motivációját, az így növő önértékeléssel pedig növelni a munkahelyhez való lojalitásukat.

A tréning általános témakörei:

 • Konfliktusszemléletek
 • A konfliktus fogalma, típusai
 • A konfliktusok kialakulásának folyamata
 • A személyes konfliktusok forrásai
 • A konfliktusok kezelése egyéni szinten
 • A konfliktusintenzitási skála
 • A konfliktuskezelés jellemző magatartásformái: az elkerülő, az alkalmazkodó, az együttműködő, a kompromisszumkész
 • A konfliktuskezelési stratégiák jellemzői, előnyei, hátrányai
 • A problémamegoldás hat pontja


Konkrét, már teljesített megrendelések

 • A járóbeteg ambulancián megjelenő betegek és az egészségügyi személyzet közötti konfliktusok megelőzése és kezelése
 • Személyközi konfliktusok a kórházon belül

 

vissza az oldal tetejére 

SZERVEZETI KONFLIKTUSKEZELÉS

A tréning célja:
A résztvevők megismerik a szervezeti folyamatokból és felépítésből adódó konfliktusok elemzésével a csoport egységes képviseletének lehetőségeit. Elemzésre kerülnek azok a stratégiák, melyek szervezet szinten az eltérő érdekek ütközésekor megjelennek, valamint a résztvevők megismerik ezek előnyeit és hátrányait. Így vezetőként hatékonyabb érdekképviseletre és magasabb szintű problémamegoldásra válnak képessé. Az itt megismert tudás alkalmazásával lehetővé teszik, hogy a szervezeti konfliktusok szintje optimális, a munkát leghatékonyabban támogató szintre álljon be a szervezetben.

A tréning általános témakörei:

 • A konfliktus fogalma, típusai
 • Konfliktusszemléletek
 • A csoportközi konfliktusok forrásai
 • Csoportközi konfliktusok – függőségben – a fogoly dilemma
 • A konfliktusok kezelése szervezeti szinten
 • A négy kapcsolati típus (Mastenbroek alapján)
 • A szervezeti konfliktuskezelés jellemző magatartásformái
 • A csoportközi konfliktusok kezelésének eszközei
 • A csoportközi együttműködés felé
 • A problémamegoldás hat pontja


Konkrét, már teljesített megrendelések

 • Osztályok közötti ellentétek feloldása belső ügyfélkör kialakításával

 

vissza az oldal tetejére 

 CSAPATÉPÍTŐ TRÉNING

A tréning célja:
A tréning folyamán elemzésre kerülnek a hatékony csoportmunka ismérvei. A résztvevők megismerik azokat a vezetői feladatokat, melyek a csoportok belső réteződésének, valamint a csoport kialakulási fázisainak megismerése kapcsán adódnak. Ezek ismerete és tudatos használata olyan vezetői magatartás kialakulásához vezet, mely kiemelten segíti a csoport saját erőforrásainak fokozott kihasználását. A csapatszerepek megismerésén keresztül a résztvevők, mint vezetők elősegíthetik, hogy a beosztottaik egymás közti elfogadottsága nőjön és a legjobbat hozzák ki egymásból kapcsolataikban.

A tréning általános témakörei:

 • Csoport vagy csapat?
 • A csoportok típusai
 • A formális csoportok belső rétegződése
 • Csapat jellemzői
 • A csapatmunka előnyei, hátrányai
 • Mikor hatékony egy csapat?
 • A csoportfejlődés állomásai
 • Szerepek a csapaton belül
 • Belbin teszt és értékelése
 • A nehezen kezelhető csoporttagok
 • A csoportvezető és a csoporttagok viselkedési stílusai


Konkrét, már teljesített megrendelések

 • Az orvosi team, mint vezetői team
 • A szakdolgozói team, mint vezetői team
 • Együtt a betegek elégedettségéért, avagy „frontvonalban” dolgozók (orvosok, ápolók) együttműködési készségeinek fejlesztése

 

vissza az oldal tetejére 

STRESSZKEZELÉS A KIÉGÉS MEGELŐZÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN

A tréning célja:
A résztvevők megismerik a stressz fogalmát, valamint annak hatását a saját és munkatársaik teljesítményének alakulására. Bemutatásra kerülnek a stresszorok, valamint a résztvevők aktív részvételével felmérésre kerülnek a feszültséget keltő helyzetek. Ismereteket szereznek a kiégés felismeréséhez, valamint olyan technikákat sajátítanak el, amelyek hozzájárulnak saját kiégésük megelőzéséhez és kezeléséhez.

A tréning általános témakörei:

 • A munkahelyi stressz
Stressz a munkahelyen
A munkahelyi stressz formális okai
Stresszhelyzetek az egészségügyben
Stresszforrások a munkahelyen
Meg nem oldott esetek, fel nem dolgozott feszültségek…
 • A stressz
A stressz meghatározása
A stressz folyamata
A stressz dinamikája
A krónikus stressz tünetei
Pszichoszomatikus tünetek előfordulása
A szomatizáció folyamata
A stressz reakció elemei
 • A stresszorok
A stresszorok jelenlétének kihatása
Stresszor – mechanikai stressz
Mentális stressz
Kémiai stressz
A stresszre adott reakciókat meghatározó tényezők
 • Megbirkózási folyamatok
Problémamegoldó folyamatok
Érzelmi folyamatok
Támogatást kereső formák – társas támogatottság
Elhárító mechanizmusok
 • A stressz következményei, kezelése
A munkahelyi stressz következményei
A stressz kezelése
Az akut stressz csökkentése
 • A kiégés felismerése és kezelése
A kiégés és a stressz
A kiégés tünetei
A kiégés felismerése
A kiégés ciklikus kialakulási folyamata
A kiégés fázisai
A kiégés megelőzése


Konkrét, már teljesített megrendelések

 • Vezetői eszközök a kiégés megelőzéséhez
 • Segítő identitás a burn-out szindrómában

 

vissza az oldal tetejére 

MOTIVÁCIÓ

A tréning célja:
A résztvevők megismerik a rendelkezésükre álló vezetői motivációs eszközöket, gyakorlatokon keresztül kipróbálják ezek alkalmazásának hatásait. A résztvevőkkel elemezzük a motiválás feltételrendszerét, és a motiválás folyamatát, ezzel képessé válnak arra, hogy vezetőként az adott ponton, milyen eszközöket kell használniuk, hogy a munkatárs belső motivációit is a munkahelyi célok megvalósítása felé irányítsa. A motivációs beszélgetés jellemző hibáinak áttekintésével elősegítjük, a hatékonyabb vezetői motivációt.

A tréning általános témakörei:

 • Mi a motiváció?
 • A motiváció folyamata
 • Cselekvések és ösztönzők
 • Külső és belső ösztönzőink
 • Egyéni motivációs kérdőív
 • Motivációs elméletek
 • Maslow – A szükségletek hierarchiája
 • Alderfer Erg elmélete
 • McGregor – X és Y teóriái
 • A japán menedzsment
 • Munkahelyi ösztönzők rangsorolása
 • Herzberg két tényezős modellje
 • Újabb irányzatok a motivációban
 • Motivációs beszélgetés és jellemző hibái (gyakorlat)


Konkrét, már teljesített megrendelések

 • A kórház célja, a munkatársak jövőképe

 

vissza az oldal tetejére 

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

A tréning célja:

A résztvevők megismerik a beosztottak értékelésének módjait, betekintést nyernek a munkatársi eredményesség megítélésének eszköztárába, ezáltal képessé válnak egy tudatosan vezetett, a személyes erőforrások kihasználását segítő beszélgetés megtervezésére, levezetésére és értékelésére. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a beszélgetéssel kapcsolatos kérdezéstechnikai készségek fejlesztésére, valamint bemutatjuk azokat a hibalehetőségeket, melyek csökkentik vagy semmissé tehetik a teljesítményértékelő beszélgetés eredményét.

A tréning általános témakörei:

 • Fogalmi meghatározások: emberi erőforrás fejlesztés, emberi erőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés
 • Teljesítmény az egészségügyben
 • Hogyan értékelem a munkatársaimat?
 • A teljesítményértékelés meghatározása és ciklusa
 • Célkitűzés
 • SMART célok
 • A célkitűző beszélgetés
 • Teljesítménymérés, skálázás
 • A kompetencia alapú teljesítményértékelés
 • A teljesítményértékelés szervezeti kapcsolatai
 • Értékelés és fejlesztés összehasonlítása
 • A teljesítményértékelési rendszer érintettei
 • Szempontok az értékelő interjúhoz
 • Visszacsatolás és fejlesztés
 • A teljesítményértékelés veszélyei
 • Teljesítményproblémák


Konkrét, már teljesített megrendelések

 • A szakdolgozók teljesítményértékelésének módszerei

 

vissza az oldal tetejére 

HATÉKONY IDŐGAZDÁLKODÁS

A tréning célja:
A résztvevők a képzés során adott szempontok alapján elemzik saját időgazdálkodásukat, megismerik a hatékony tevékenység-szervezés alapelveit. A résztvevők segítséget kapnak a feladatok helyes priorizálásának kialakításában, valamint az időrabló megismerésével szabad időkapacitásokat tudnak kialakítani munkájuk során. Képessé válnak beosztottaik tevékenységének megszervezéséhez, mely során az így felszabadult szabad időkapacitás lehetőséget teremt arra, hogy az eddig időhiány miatt háttérbe szorult vezetői feladatok is előtérbe kerüljenek.

A tréning általános témakörei:

 • Saját tevékenységünk megszervezése
 • Feladatok típusai
 • Feladatlisták
 • Prioritások meghatározása
 • ABC sorrend – prioritások másképp
 • Eredményeink és erőfeszítéseink kapcsolata – Pareto elve
 • Az öt időrabló
 • Halogatás
 • Napi feladatok tervezése
 • Mások tevékenységének megszervezése
 • A delegálás folyamata
 • Delegálás és időgazdálkodás – Eisenhower elve


Konkrét, már teljesített megrendelések

 • Az időgazdálkodás módszerei a betegellátás folyamatában
 • Az ápolás hatékonyságát segítő időgazdálkodási ismeretek

 

vissza az oldal tetejére 

ÉRTEKEZLETTECHNIKA
 
A tréning célja:
A résztvevők megismerik a hatékony megbeszélés lebonyolításának alapjait, mely támogatni fogja, hogy az értekezletek struktúrája és időbeosztása a legoptimálisabbá váljon. Ahhoz, hogy a résztvevők elősegítsék a munkatársak hatékony részvételét a munkafolyamatokban, áttekintésre kerülnek az értekezletre való felkészítés módjai. A tréningen megvizsgáljuk azokat a módszereket, hogyan kezelhetők a „nehéz emberek ” az értekezlet keretén belül. A tipikus értekezletvezetési hibák megismerésével segítjük a résztvevőknek ezek jövőbeni elkerülését a vezetői munkában.

A tréning témakörei:

 • Miért épp egy értekezlet?

A megbeszélések típusai és sajátosságainak elemzése a kórházi osztályokon
Saját tapasztalatok feldolgozása

 • Az eredménytelenség okai

Az egészségügy szerkezeti jellegzetességeinek hatása és az ebből adódó hibalehetőségek a megbeszélésen
A rutin hatása az eredményességre

 • Előkészületek

Az idő szorításában is hatékonyan - a főnővéri munkába való beillesztés lehetőségei
Az előkészület nem várt nyeresége

 • A levezető elnök

Az egészségügy sajátosságai – és a levezető elnök stílusának tapasztalatai
A nővérek és orvosok fokozott megnyerésének, bevonásának és a levezető elnök szerepe

 • Az értekezlet

A hierarchián belüli magas szintű csapatmunka megvalósítása
Amikor a dolgok rosszul mennek – nehéz helyzetek

 • Zárás és utómunkák

A főnővér feladata az értekezlet után….
Mit nyerhet a nővér, a főnővér, az orvos és a beteg, ha hatékonyabbak lesznek az értekezletek?

vissza az oldal tetejére 

VÁLTOZÁSMENEDZSMENT

A tréning célja:
Az egészségügyi intézmények dolgozói a kórház menedzsmentjének partnerévé váljanak az egészségügyben végbemenő változásokban, mely során pozitív jövőkép is megfogalmazásra kerül.

A tréning általános témakörei:

 • A változás kórházi gyakorlata, a struktúraváltás

A struktúraátalakítás hatásai és következményei a kórházi munkavégzésre
A kórházak jövője – jövőkép az ápolási igazgatók szemszögéből
Lehetőségek és veszélyek: elemzés, tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, a korszerű menedzsment alaptechnikája, a gyakorlatban
A helyes stratégia megválasztása a kórház fennmaradásának és fejlődésének érdekében

 • Nagy változás, nagy lehetőségek!?
A finanszírozás változásai és a benne rejlő lehetőségek aktív feltárása
Ki mit finanszíroz az állami egészségügyi szolgáltatás-megrendelés (TVK) csökkenésével
A magánszektor erősödésének hatásai a kórházi teljesítményekre
A beteg-kiszolgálásban és korszerű kommunikációban rejlő fejlődési lehetőségek
A marketing szemlélet alapjai a kórház speciális körülményei között
A XXI. századi kórházi csapat, és az organikus szervezeti működés
Az egyéni célok és a csapatcélok harmóniájának megteremtése


Konkrét, már teljesített megrendelések

 • Változások és aktív lehetőségek a hazai egészségügy dinamikus továbbfejlesztésében

 

vissza az oldal tetejére 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSI HATÉKONYSÁGÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE

A tréning célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők felkészüljenek a változó egészségügyi rendszer előtt álló kihívásokra, amely a szolgáltatás-központúságot állítja fókuszba. A résztvevők ismerjék fel a frontvonalban dolgozó munkatársak új típusú feladatvégzésének jelentőségét, a szolgáltatás értékesítésében rejlő lehetőségeket. Sajátítsák el a személyes értékesítés alapjait, a kommunikációs technikák alkalmazásba vételével.

A tréning témakörei:

 • A kommunikáció változása az egészségügyben

A korszerűen és hatékonyan működő kórházi munkatársi csapat belső ügyfélközpontú működésének alapelvei, a fordított piramis
A frontvonalban dolgozó munkatársak értékesítési feladatainak jelentősége a szervezet működésére, az árbevétel növekedésére, és a költséghatékonyságra
A szolgáltatás értékesítése és a kommunikáció összefüggései a kórházi frontvonalban dolgozók speciális helyzetére vonatkozóan
A személyes értékesítés alapvető kérdései – Mit értékesítünk?
Az értékesítéshez való hozzáállás és szemléletváltás fontvonali egészségügyi dolgozók körében
Az érzelmek kezelése az értékesítő beszélgetések hatásossága érdekében

 • Sikeres értékesítési kommunikáció a kórházban

A szolgáltatást értékesítő kommunikáció lépésről lépésre
Az értékesítő által leggyakrabban használt módszer a betegek valódi igényeinek felfedezése érdekében
Miért hajlandóak fizetni az emberek?
A személyes szükséglet felfedezése

 • Az „ár kérdés”

Hogyan javítsuk a fizetőképességet?
Az árak meghatározása

 • A hatékony értékesítési kommunikáció alapjai

Az értékesítést segítő legfontosabb eszközök
A kérdezés technika alapjai
Nyitott és zárt kérdezési technika
Az „igen lépcső”
A bizalom kialakításnak eszközei
Beszélj, kérdezz és figyelj!
Kiscsoportos helyzetgyakorlatok

vissza az oldal tetejére 

PROJEKTTERVEZÉS
 
A tréning célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők önállóan képesek legyenek osztály vagy intézményi szinten különböző területekre vonatkozóan fejlesztési tervet, programot készíteni. A résztvevők elsajátítják a projektek megvalósításához szükséges feltételrendszereket, valamint képesek lesznek önállóan is kisebb projekteket irányítani, koordinálni. A nap során kiscsoportos munkában dolgozzák fel a résztvevők beosztásának megfelelő esettanulmányon keresztül a projekt tervezésének és megvalósításának gyakorlatát.

A tréning általános témakörei:

 • Projektek tervezése
 • A projektszervezet működése, az információáramlás és az információk áramlása szervezeten belül
 • Projektek ütemezése, költségvetése, monitorozása
 • Kiscsoportos feladat egy projekt tervezésével vagy megvalósításával kapcsolatosan
 • Egy sikeresen megvalósított egészségügyi projekt bemutatása


Konkrét, már teljesített megrendelések

 • Az egészségügyi intézmény szakmai fejlesztési programja
 • A fejlesztési tervek megvalósítása az egészségügyben

vissza az oldal tetejére