FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Általános leírás

Sugárvédelmi képzettség fokozatai és a képzettség

megszerzésére kötelezettek köre

 

Sugárvédelmi képzettség fokozatai

A Sugárvédelmi rendelet 18. §-a előírja, hogy a szakmagyakorláshoz szükséges végzettség megléte mellett, az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységet csak megfelelő fokozatú sugárvédelmi képzettséggel rendelkező személy végezhet.

A sugárvédelmi képzettség három fokozatát különbözteti meg a Sugárvédelmi rendelet 19. §-a az alábbiak szerint:

 • alapfokozatú sugárvédelmi képzettség,
 • bővített fokozatú sugárvédelmi képzettség,
 • átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettség.

A Sugárvédelmi rendelet 19. §-a, a fokozatosság elvének alkalmazásával előírja, hogy a különböző tevékenységet végző személyeknek különböző szintű sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkeznie, függően attól, hogy az adott személy a tevékenységet sugárforrással vagy anélkül végzi, milyen létesítményben dolgozik, milyen szerepet játszik a veszélyhelyzet-kezelésben, milyen sugárforrásokkal összefüggő tevékenységet végez.

A Sugárvédelmi rendelet 20. § (10) bekezdése átmeneti lehetőségként biztosítja, hogy a sugárvédelmi képzettséggel nem rendelkező munkavállaló a tevékenységnek megfelelő sugárvédelmi képzettséggel rendelkező munkavállaló felügyelete mellett a megfelelő képzettség megszerzéséig, de legfeljebb egy évig végezhet sugárveszélyes tevékenységet.

 

Alapfokozatú sugárvédelmi képzettség megszerzésére kötelezettek köre

Legalább alapfokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik

 • sugárveszélyes tevékenységhez kapcsolódó munkakört töltenek be, de sugárforrással nem dolgoznak,
 • olyan létesítmények vezetői és munkavállalói, ahol nagy valószínűséggel előfordulhat, hogy hatósági felügyelet alatt nem álló sugárforrást találnak vagy dolgoznak fel,
 • a jelentősebb szállítási csomópontok – így különösen a határvámhivatalok – vezetői és munkavállalói,
 • a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik védelmi intézkedések végrehajtásában működnek közre, vagy
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről szóló 31/2001. (X.3.) EüM rendelet szerint erre kötelezettek.

 

Bővített fokozatú sugárvédelmi képzettség megszerzésére kötelezettek köre

Legalább bővített fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik

 • az ionizáló sugárzást alkalmazó ipari - , orvosi radiológiai munkaterületen sugárforrással dolgoznak, a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek, illetve
 • a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik veszélyhelyzeti sugárzási helyzet értékelésében működnek közre.

 

Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettség megszerzésére kötelezettek köre

Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kel l rendelkezniük azoknak, akik

 • „A” kategóriájú munkavállalók alkalmazását igénylő feladatok végrehajtását vezető vagy felügyelő személyek
 • sugárveszélyes munkahelyek sugárvédelmét tervezik, vagy az ilyen terveket sugárvédelmi szempontból elbírálják,
 • egészségügyi munkahelyen ionizáló sugárzást alkalmazó terápiás eljárást terveznek, irányítanak, illetőleg sugárvédelmi szempontból felügyelnek,
 • a sugárveszélyes munkahelyek hatósági ellenőrzését végzik,
 • sugárvédelmi szakértői tevékenységet folytatnak,
 • sugárvédelmi tanfolyamokon oktatnak és vizsgáztatnak,
 • veszélyhelyzet-kezelési tervek kidolgozásáért, elbírálásáért felelős személyek,
 • olyan veszélyhelyzeti munkavállalók, akik sugárvédelmi intézkedések előzetes kidolgozásában- megalapozásában működnek közre, vagy
 • olyan veszélyhelyzeti munkavállalók, akik védelmi intézkedések végrehajtására adhatnak utasítást.

Amennyiben az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenység esetén nem határozható meg egyértelműen, hogy az adott tevékenység végzése milyen fokozatú sugárvédelmi képzettséget követel meg, akkor főszabályként a magasabb fokozatú sugárvédelmi képzettség szerzendő meg (munkavállalói tekintetében a szükséges sugárvédelmi képzettségre az atomenergia alkalmazója tesz javaslatot a Sugárvédelmi rendelet szerinti tevékenységi engedély megszerzésére irányuló kérelem benyújtásakor).

 vissza az oldal tetejére