FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

     Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Középkorú férfi lakosság egészségfejlesztése

Projekt megnevezése: Középkorú férfi lakosság egészségfejlesztése Szeged térségében

Projekt azonosítószáma: TÁMOP 6.1.2/A-09/1-2009-0091

Kedvezményezett: EM Csoport Egészségügyi Menedzsmentfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás összege: 7 048 252 Ft

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 

Közreműködő Szervezet: Strukturális Alapok Programiroda 

Rövid projektbemutató

A projekt célja, hogy a Szeged térségében élő középkorú férfiak egészséges életmóddal kapcsolatos tudásszintje növekedjen, a szemléletformálás képessé tegye a célcsoport egyes tagjait a lelki egyensúly megtartására, az öngondoskodás képességének fenntartására, a káros szenvedélyek, a stressz elkerülésére, a megrendezésre kerülő rendezvényeken és az ahhoz kapcsolódó kiadványokon keresztül.

A projekt megvalósítása során célcsoportspecifikus egészségfejlesztési program készül, mely alapján 30 alkalommal közösségi egészségfejlesztő rendezvény kerül megszervezésre 45 fő bevonásával. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a hátrányos helyzetű álláskeresők bevonására.

A szemléletmód váltást, az életminőség, az egészség magasabb szintre helyezését belső igénnyé kell alakítani, hogy az egyéneken keresztül pozitív példamutatással a környezetüket egészségesebbé tegyük. Az egészséges gondolkodású pozitív munkakultúrával rendelkező és magasabb szintű életminőséget, egészségi állapotot, ezzel együtt magasabb egyéni versenyképességet igénylő munkatársak javítják a közösségi morált, és ezzel együtt a cégek eredményességét is. A megjelölt célcsoportnál elérhető az egészséges életvitel szokásainak rögzítése, amely minőségi változásokat idézhet elő. Ez annál is inkább fontos, mert a munkanélküliségtől szenvedők számára olyan paradigmaváltást lehetne elérni, amely hosszútávon követendő, új egyéni attitűdök és közösségi értékek alakulnak ki, melyek családtagjaik számára is követendő mintát közvetítenek.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egészségfejlesztő rendezvények középkorú, álláskereső férfiak számára - sajtóközlemény