FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Kommunikáció, tájékoztatás, nyilvánosság
Az európai uniós forrásokból megvalósuló projektek kötelező eleme a Kedvezményezettek tájékoztatási, kommunikációs kötelezettsége az adott projekt méretétől függően. Ez azonban nem csak az előírásoknak való megfelelést jelenti, hanem annál sokkal többet: lehetőséget. Lehetőséget arra, hogy a Kedvezményezett egy, a projekt jellegétől függő, jól strukturált kommunikációs terv alapján eredményesebb projektet valósítson meg.

Az EM Csoport Nonprofit Kft. ennek szellemében az alábbi kommunikációs és nyilvánossági feladatok ellátását vállalja:

 • Kommunikációs terv készítése (a célcsoportok, az üzenetek, valamint az időzítés meghatározásával, illetve az eszközök kiválasztásával)
 • Média tréning (beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése)
 • Sajtóesemények generálása
 • Sajtóesemények összegyűjtése
 • Lakossági tájékoztató brosúra készítése
 • Honlap készítése, továbbfejlesztése
 • Honlap frissítése
 • Lakossági tájékoztató fórum megszervezése
 • Információs központ működtetése
 • Sajtótájékoztató szervezése
 • Sajtóközlemény
 • Ismertető tábla készítése, elhelyezése
 • Fotódokumentáció
 • Szóróajándék biztosítása
 • Átadó ünnepség megszervezése, lebonyolítása
 • Nyílt nap szervezése
 • Emlékeztető tábla elhelyezése

Referencia

SZOTE Szolgáltató Kht.
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) keretén belül Egészségügyi hulladékkezelés komplex rendszerének EU követelményekhez igazodó fejlesztése Szeged régiójában című projekttel kapcsolatos kommunikációs kötelezettségek megvalósítása.

 1. Sajtótájékoztató szervezése
 2. Honlap készítése, frissítése
 3. Ismertető tábla készítése és elhelyezése
 4. Lakossági tájékoztatás
 5. Országos szakmai konferencia szervezése
 6. Szórólap készítése
 7. Emlékeztető tábla készítése