FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Egészségterv
Kistérségi és települési egészségtervek kidolgozása

Az EM Csoport Nonprofit Kft. vállalja, az adott kistérség, illetve település egészségtervének kidolgozását, mely az alábbiakra terjed ki.

1. A kistérség lakosságának egészségi állapotának bemutatása, demográfiai, morbiditási, mortalitási adatokkal, valamint településeinek egészségügyi intézményhálózata struktúrájának bemutatása.
  • Népesség alakulása, viszonyítás a megye többi kistérségéhez képest.
  • A kistérség rövid bemutatása, kistérségi sajátosságok. Az egészségi állapotot meghatározó tényezők: gazdasági környezet bemutatása, kémiai és biológiai biztonság, a régió lakossága és életmódja, táplálkozási helyzet, szenvedély-betegségek. Szociális helyzet, a háztartások jövedelme és fogyasztása, foglalkoztatottság, munkanélküliség, fogyatékosok helyzete, szociális ellátás intézményei, nyugdíjasok ellátási formái. Egészségi állapot leírása, népmozgalom, a halálozás mutatói, a halálozás mutatói halálokok szerint.
  • Megbetegedési viszonyok:
    Daganatos megbetegedések, mentális és viselkedészavarok, az idegrendszer betegségei, a keringési rendszer betegségei, a légző- és az emésztőrendszer betegségei, a bőr és bőr alatti szövet betegségei, a csont-, izomrendszer és kötőszövet betegségei, az urogenitalis rendszer betegségei, a perinatalis szakban keletkező bizonyos állapotok, veleszületett rendellenességek, a morbiditás és a mortalitás külső okai.

A kistérségben lévő szociális és egészségügyi szolgálatok, háziorvosok, fogorvosi rendelők struktúrájának áttekintése és bemutatása.

2. A kistérség egészségfejlesztési célkitűzései, a lakosság egészségi állapotának javítását célzó intézkedések.
  • Hosszú távú koncepció készítése a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében, melynek fő célja a szív-érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedésből eredő halálozási szám csökkentése.
  • A születéskor várható élettartam 2013-ig érje el az EU átlagát.
  • Az idősödő lakosság egészségügyi szükségleteinek jobb kielégítése.
  • A szenvedélybetegek számának csökkentése, megelőzés és rehabilitáció eszközeivel.
  • Korszerűbb és hatékonyabb egészségügyi ellátás kialakítása, melyben elégedettebb betegek gyógyulnak, és elégedettebb munkatársak dolgoznak.
3. Konkrét egészségfejlesztési programok elkészítése, valamint az egészségügyi intézmények megváltozott költségekhez igazodó struktúrájának továbbfejlesztése, hozzáférhetőség javítása a hatékony ellátórendszer kialakítása érdekében.

Valamint a fentieken túl a tervezés során figyelembe vesszük az eddig elkészült helyi terveket, koncepciókat, igazodunk az egyes szakterületek vezetőinek véleményéhez, javaslatához.