FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Alkalmi munkaközvetítés


Regionális hálózat az alkalmi munkavállalásért

HÁR-MAN Program (Békéscsaba, Kecskemét, Szeged)

A HÁR-MAN Program célja a dél-alföldi régióban non-profit munkaerő-közvetítő együttműködést kialakítani Békéscsabán, Kecskeméten és Szegeden, valamint a program megvalósítása során a felsorolt térségekben alkalmi munkaerő-közvetítő irodát működtetni. Célja továbbá a dél-alföldi régió alkalmi, szezonális munkalehetőségeit és munkakeresőit folyamatosan feltárni, valamint kialakítani egy egységes, regionális adatbázist. Az alkalmi munkavállalókat 60 munkanapot meghaladó időtartamra folyamatos munkaviszonyba elhelyezni. A program a dél-alföldi régióban az építőipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a vendéglátás, a feldolgozóipar, a takarítás és egyéb szolgáltatási ágazatokban elhelyezkedni kívánó alkalmi munkavállalók bevonását célozza meg.

Miért szükséges a HÁR-MAN Program?


A magyar munkaerő-piacot az Európai Unió tagállamainak átlagához képest alacsony foglalkoztatotti aktivitási ráta jellemzi, ehhez társul egy növekvő tendenciát mutató munkanélküliségi ráta. A becslések szerint az európai államok közül Magyarországon valószínűsítik az egyik legnagyobb feketegazdaságot, melyhez az egyik legmagasabb illegális foglalkoztatás társul.
A munkanélküliek több mint negyede tartósan, legalább egy éve keres munkát. Esetükben nemcsak a munkahelyhiány, hanem a szakképzettség és/vagy a munkavégzéshez elengedhetetlen képességek, készségek hiánya is gondot okoz.
Mivel a dél-alföldi régióban viszonylag sok alkalmi munkavállalót foglalkoztató munkaadó van, ezért kiemelten fontos ebben a régióban a szervezett alkalmi munkaerő-közvetítés.
A HÁR-MAN projekt szükségességét alátámasztja, hogy az illegális munka a társadalmat, a közösség egészét érintő probléma, hiszen egyrészt jelentős járulék- és adóbevételtől esik el az állam, ezen keresztül a társadalom, másrészt csökkenti az egyén szociális védelmét és munkaerő-piaci kilátásait, valamint áttételesen gyengíti a szociális szolgáltatások állami finanszírozását. Az illegális munka befolyásolja továbbá a versenyfeltételeket is, így az egyes vállalkozások versenyképessége jelentősen eltér.
Az utóbbi évben történt kormányzati és társadalmi változások is (közszférából történő elbocsátások) különösen fontossá teszik a munkaadók és a munkavállalók közötti kapcsolat erősítését. Az elkövetkező másfél évben az európai uniós támogatásokkal számos olyan beruházás (pl. útépítés) valósul meg, melynek magas alkalmi munkavállalói igénye várható.
Végezetül az Európai Unió kiemelt prioritásként kezeli a foglalkoztatási aktivitás növelését, valamint az illegális, be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelmet. Társaságunk ehhez a törekvéshez csatlakozva, a munkabiztonság növelése, valamint a területi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében valósítja meg programját a dél-alföldi régióban.

A fenti program megvalósulását az Országos Foglalkozatási Közalapítvány 18.000.000,- Ft összeggel támogatja.

Milyen előnyökkel jár a program a munkaadóknak?

 • A munkaerő-igényeiket akár elektronikusan is bejelenthetik.
 • Azonnali internetes keresési lehetőség a munkát keresők köréből.
 • A munkaerő-igényeiket az adott üzleti lehetőségeiknek, projektjeiknek megfelelően tudják alakítani.
 • Munkatársaik számára eddig még nem biztosított, de a munkakultúra, és az életminőség fejlesztése szempontjából fontos programokat tudnak térítésmentesen nyújtani. Ezzel erősítik dolgozóikban a céglojalitást.
 • A programban részt vevő vállalkozások olyan plusz szolgáltatásokat kapnak, amelyekre eddig nem jutott elég forrásuk.
 • Üzleti partnereinél a rugalmasan, és gyorsan reagáló, szakmailag megbízható cég imázsát erősíteni tudja.
 • Munkaerő-támogatási programok feltárását nyújtjuk számukra.
 • A munkaadók munkaügyi kapcsolatai rendezettekké válnak, ezért számos hazai és európai uniós pályázaton nagyobb eséllyel indulhatnak.

 

Milyen előnyökkel jár a program az alkalmi munkát keresők részére?

 • Az alkalmi munkavállalása legális és biztonságos lesz.
 • A programban való részvétel az ügyfél részére térítésmentes.
 • A program adatbázisában több munkáltató is felfigyelhet rá.
 • A programban részt vevő munkáltatóknál nagyobb eséllyel talál bejelentett állást.
 • Személyre szóló segítséget, kiszolgálást kap tanácsadónkon keresztül.
 • A közvetlen lakókörnyezetében, térségében dolgozhat.
 • Lelkileg nyugodtabb lesz, hiszen megbízható segítségre számíthat, ezzel az alkalmi munkavégzés során is kevesebbet hibázik, jobb minőségben dolgozik, így növekszik a folyamatos munkaviszonyba kerülésének esélye.
 • Szolgáltatásainkon keresztül megtapasztalhatja a korszerű, ügyfélközpontú munkakultúrát, melyet továbbadhat új munkahelyén, így stabilizálja státuszát.

 

A programhoz kapcsolódni és regisztrálni a munkaadók részéről 2008. március 3-ig lehet a (30) 425-0-425 telefonon.

Munkavállalók toborzását leendő és meglévő munkaadói partnereink részére ez év áprilisától kezdjük meg.

EM Csoport Nonprofit Kft.

Társaságunk, az EM Csoport Nonprofit Kft. 1999-ben alakult elsősorban az egészségügy területét érintő reformok, változások támogatásának, az intézményi szintű hatékonyság elősegítésének és a betegellátás minőségének javítása céljából. Eddigi tevékenységünk fő célja volt az egészségügyi intézményrendszer menedzsmentjének fejlesztése, a modern menedzsmenthez igazodó szemléletváltás elősegítése, a korszerű ellátórendszer és a hatékony intézményi struktúra kialakítása. Ennek szellemében a társaság képzési, tanácsadási programokat folytat, valamint részt veszünk szakértői vélemények és munkaanyagok készítésében, melyek az egészségügyi fejlesztésekhez kapcsolódnak. Ezen humán terület évről-évre egyre komplexebb megközelítést igényelt, mely kihívásra társaságunk új stratégiát készített 2006-ban. Ezek szerint a foglalkoztatás bővítésében történő közreműködést, a szociális ellátás és a lakosság egészségének fejlesztését is új célként tűztük ki. A céljaink elérése érdekében az év elején három egymással összhangban működő divíziót hoztunk létre. A Foglalkoztatási Programirodát, a Közösségi Szociális Szolgáltató Irodát és az Egészségfejlesztési Programirodát, melyek célja a dél-alföldi régióban élő emberek életminőségének javítása, továbbfejlesztése.
Az egészségügyben szerzett tapasztalataink és kapcsolataink, valamint a közszférából történő elbocsátások aktualitása miatt a Foglalkoztatási Programiroda elindította Orvosi mobilitás programját, mely program kiterjed egyrészt Magyarországon belül munkahelyet kereső orvosok, másrészt a munkaerő-hiánnyal küzdő egészségügyi intézmények számára. EM Csoport Nonprofit Kft. 2007. június 28-tól az Újra Dolgozom Programok Országos Szövetségének (ÚDOSZ) tagja, mellyel kötött megállapodás alapján a programiroda a MÁV Zrt.-től elbocsátott dolgozók részére rehabilitációs tevékenységet, személyes tanácsadást, munkaerő-közvetítést nyújt, valamint munkaerő-piaci és életvezetési tréninget tart Békés és Csongrád megye területén.
A programiroda továbbá együttműködik a Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórházával is a kórházból elbocsátott nem orvos beosztású dolgozók munkaerő-piaci gondozásában.
A foglalkoztatási programiroda célja megvalósításában együttműködik a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Kirendeltségével, a helyi non-profit munkaerő-közvetítő szervezetekkel, valamint az Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei Szövetségével, illetve a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségével.

HÁR-MAN Program partnerei

Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége
6000 Kecskemét, Kápolna u. 24. Telefon: (76) 415-815
Kapcsolattartó: Tóth István

Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/5. Telefon: (66) 451-163
Kapcsolattartó: Kisné Zsigovics Erzsébet


Az EM Csoport Nonprofit Kft. 2008. február 18-án megrendezésre került sajtótájékoztató alapján történő megjelenései

Média megnevezés A megjelenés időpontja megjelenés formája
Rádió 88 2008. február 18. 1500 hír
Rádió 7 2008. február 18. 1442 hír
Városi Televízió 2008. február 18. 1900, 2200 2008. február 19. 730 Indul a HÁR-MAN PROGRAM
Népszerű az alkalmi munkavállalás
MR6 Régió Rádió Szeged 2008. február 19. 630 hír
Békés Megyei Hírlap 2008. február 20. hír
Délvilág   újságcikk


Rádióhirdetés


Spot 1

Spot 2